Witamy

Katedra Biochemii Klinicznej CM UMK

Kierownik Katedry Biochemii Klinicznej

dr hab. n. med. Marek Foksiński, prof. UMK

Sekretariat:

mgr Rozalia Graul – czasowo nieobecna

mgr Katarzyna Albińska – zastępstwo

tel. (52) 585-37-45, kizbiochkl@cm.umk.pl

Adres:
ul. Karłowicza 24
85-092 Bydgoszcz
III piętro